Biz hakda

Biz hakda

 

1_ 副本

“Zhongshan Jusheng Kitchenware Technology Co., Ltd.” 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Poslamaýan polatdan ýasalan çig maly öndüriji hökmünde Jusheng dizaýn, ösüş, önümçilik, marketing we hyzmat ugurlary boýunça kärhana.Iki sany garaşsyz marka "Weilishi" we "Kanggeisi" bilen bu kompaniýa, içerki we daşary ýurtly maşgalalar üçin amatly bolan köp görnüşli täze, üýtgeşik, ajaýyp we ýylmanak önümleri dizaýn etmek üçin häzirki zaman aşhana saglygy moda dizaýny bilen Italiýanyň ösen enjamlaryny we tehnologiýasyny hödürledi. .

2_ 副本

Zhongshan Jusheng Kitchenware Technology Co., Ltd. doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bilen lýuboý, aşhana çüýşesi we beýleki önümleri öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşendir.Kompaniýa esasan poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäni, el bilen işleýän çüýşäni, nano lýubkany, kran suwuny, aşhana we hammam esbaplaryny, aşhana çüýşesini we beýleki önümleri professional önümçilik we gaýtadan işleýän kärhana öndürýär.Ajaýyp önümçilik enjamlary we ýakyn hyzmat organiki kombinasiýasy.Müşderiniň rugsady ýa-da islegi boýunça OEM we ODM-i alyp bileris.

Biz elmydama gadyrly hyzmatdaşlara, müşderilere has ýakynlaşdyk, bu ýerde has giň basgançagy birleşdirip we daşarky dünýä bilen oňyn üýtgeşiklik girizip biljekdigimize ynanýarys. Zhongshan Jusheng Kitchenware Technology Co., Ltd. bütewiligi, güýji we önümiň hili bar pudagy tarapyndan ykrar edildi.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary görmäge, ýol görkezmäge we işewür gepleşiklere hoş geldiňiz.

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Öndürijiden göni üpjünçilik :Jusheng gözleg we ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän aýratyn öndüriji.

2.Güýçli güýç:30 ýyllap 5000 inedördül metr meýdany bolan enjam önümleriniň önümçiligine üns beriň we gaýtadan işlemegi we özleşdirmegi goldaň.

3.Gaýtadan işlemek:Gaýtadan işlemäge üns beriň, nusga işlemäge hoş geldiňiz;OEM / ODM / OBM we ş.m .;Birnäçe gaýtadan işlemek tertibi.

4. Köp stil:Doly önüm stili, gurnama gollanmasy.

5. Çalt netijelilik:Surat çekmekde we nusga ýasamakda ökde.

6. Pes sitata:aralyk baglanyşyklary azaltmak.

7. Ölçeg partiýasy :Uly we kiçi partiýalar maslahat satyn alyp bilerler.