Jübüt tabak 201 304 poslamaýan polatdan ýasalan aşhana çüýşesi S754121C

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli galyň goşa gaply elde ýasalan aşhana çüýşesi .. El bilen ýasalan çüýşäniň ululygy 30x 18 x 10 CM bolup, S / S201, S / S304 bolup biler.Saýlamak üçin üç reňk bar: gara, altyn we nano.Gurnamagyň dürli usullary bar.Iýmit taýýarlamak we arassalamak işleri üçin köp ýer beriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt hakda

Bu aşaky aşhana çüýşesiniň goşa jam dizaýny, arassalaýyş işleriňizi bir wagtda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we dürli zatlary aýratyn arassalap bolýar.Hasapda gurnamak usuly aşhanany gaty döwrebap we owadan edýär.

Surfaceerüsti bejerginiň innowasion amaly, ajaýyp könelişmek, döwülmek we poslama garşylyk bilen polat bilen doly baglanyşýan ajaýyp we işleýän reňkli örtüklere getirýär.

Ses geçirmeýän rezin pad, suwuň damýan sesini azaltmaga we titremäni azaltmaga kömek edýär.Gaty radius burçlary döwrebap we ajaýyp, süpüriji burçlary arassalamak aňsat we wagtyň geçmegi bilen bulaşyk gurluşy azaltmaga kömek edýär.Bu lýubkadaky ses ölümi gaty gowy!Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek üçin täsir galdyryjy ses ýok diýen ýaly.Undermount gurnamasy owadan taýýar görnüş üçin lýuboý bilen polotno arasynda bökdençsiz geçiş döredýär we suw we iýmit bölejiklerini göni lýubka süpürmäge mümkinçilik berýär.Gorag örtük bilen aşhana şkaflaryna zeper ýetirip biljek kondensasiýa gurulmagynyň öňüni alýar.

Aşhana durmuşyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdan başga-da, ýokary hilli durmuşy gözlemek we höwes etmek hakda has köp zat.Liveaşaýyş diýişimiz ýaly ýokary hilli durmuş.Hil durmuşynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan materiallary saýlaýarys we amatly we arassa aşhana döretmäge çalyşýarys.Önümlerimiz diňe bir ajaýyp görünmän, eýsem çydamlydyr.Durmuşyň hilinden lezzet alyň, täsin jadydan çykyň.

Müşderiniň rugsady ýa-da islegi boýunça OEM we ODM-i alyp bileris.Içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň