Döwrebap meýdança drena Cover örtügi Iki ädim poslamaýan polatdan aşhana bar restorany kofe dükany

Gysga düşündiriş:

SANATÇYLYK GURULMASY: Iň ýokary güýç we çydamlylyk üçin dişlere çydamly T304 ýa-da T201 poslamaýan polat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 • TERJIME EDIP BOLAN SATIN FINISH:Çydamly we arassalamak aňsat, poslama we pos çydamly;aşhana enjamlarynyň köpüsine gabat gelýär
 • SORAG GÜNI:Sesi Zäherli ses goragçy örtükli we lýubkanyň 80% -inden gowragyny örtýän aşa galyň padler bilen ses izolýasiýa tehnologiýasyny goraň
 • MUGT HABARLAR:1 * drena set toplumy bilen 1 simk: galyndy drena + + çeýe şlang;1 * poslamaýan polatdan drena co colaner / basseýn;ýa-da 1 * giňeldip bolýan / sazlap bolýan sebet
 • Daşarky gäminiň ölçegleri:75 * 45 sm, 78 * 43 sm goşa jam çüýşesi, köp işlemek, iň uly küýzeleriňizi we gaplaryňyzy ýuwmak we ýuwmak üçin ajaýyp.
 • Iki gatly iş stansiýasy:Aşhanaňyzy wagtlaýyn iş meýdanyna, aşhanaňyzyň netijeliligini ýokarlandyrjak doly işleýän lýubka etmek üçin gurlan esbaplary süýşürip bilersiňiz.
 • Çuň poslamaýan polat çüýşesi:Gaty SS304 ýa-da SS201 poslamaýan polatdan ýasalan bu ýekeje basseýn aşhana çüýşesi poslama garşy, poslama garşy we çyzuwlara garşy, gaty uzak dowam edýär.Çuňňur dizaýn, gap-gaçlary, gaplary we küýzeleri ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, hemmesini ýuwmaga taýyn bolmankaňyz hapa gaplary örtýär.
 • Çalt we doly zeýkeş:Artykmaç aşhana lýubkasynyň düýbünde, X şekilli suw görkezmesi we zeýkeş deşiginiň töwereginde suwuň doly zeýkeşine eltýän eňňit dizaýny bar, poslamaýan çüýşäniň hemişe ýalpyldawuk we arassa bolmagy üçin gündelik ulanyşda az hyzmat etmegi talap edýän hemişelik suw ýok.
 • Aşhana çüýşesinde asuda damja:Bu iş stansiýasynyň düýbüne oturdylan galyň rezin ýassyklar we agyr boýag örtükleri bilen, ýuwmagyň we zibil taşlamagyň sesi köşeşýär we gaýnag suwy, buzlary ýa-da erişli zatlary guranyňyzda kabinetiňizi kondensasiýadan goraýar.
 • Gutyda:Paketde poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi, kolander, şlang we gapak bilen gurlan nahar bar

Öndürijiden

Jusheng elde ýasalan poslamaýan polatdan aşhana lýuboý öndürijisidir, önümçilik standartlaryndan ýokary geçmek üçin ösen tehnologiýa bilen öndürilen önümleriň köp görnüşi.Ajaýyp hilini üpjün etmek üçin Jusheng önümleri elmydama premium materiallar bilen bir hatarda iň täze dizaýnlar bilen ýasalýar.Jusheng önümleriniň hemmesi hil ussatlygyna we işleýiş dizaýnyna üns bermek bilen moda we işlemek üçin göz bilen döredilýär.Esasy üns, Jusheng müşderileriniň hemmesine ajaýyp baha bermek we halaýan aşhanasyny döretmek üçin elýeterli etmek.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň